Тигър 206 Месинг

29.80 лв.

Описание

художествена отливка от месинг.