Елемент

10.00 лв.

Категория:

Описание

Стабилизирани естественни материали. Възможна е поява на малки дефекти /пукнатини, шупли и пр./ в дълбочина и повърхностно поради естеството на материала, това се коригира с полимер /епоксидна смола/ или най лесно с цианакрилатно лепило /канаколит/.Много подходящи за акцент на нож с нанизана дръжка.Всеки елемент има цена ,която е упомената по надолу в описанието.При формирането на поръчката системата ползва заложената цена от 10.00лв.При изпращане на поръчката,ние ще коригираме сумата спрямо номера на избрания елемент.Моля,в забележка отбележете избрания от вас елемент.

20 – 32х24х5 мм. – 10 лв.

21 – 33х28х5 мм. – 10 лв.

23 – 30х24х5 мм. – 10 лв.

27 – 34х23х5 мм. – 10 лв.

28 – 58х20х17мм. – 17лв.