il_570xN.1368863119_9a9t
il_570xN.1368863117_47aoil_570xN.1368863115_nmayil_570xN.1321595544_s022il_570xN.1321595546_fw6n

ПЕТА 211N -Орел

28.80 лв.

Описание на продукта:

Художественна отливка на пета за нож от никелсилвър – 36х41х21 мм. – размер на елипсата – 36х21 мм.