боя
боя

Пигмент-жълт 7гр.

4.00 лв.

Описание на продукта:

Пигмент за епоксидни смоли,полимери за стабилизация,спирт  и вода.